I vy se můžete podílet na estetizaci ostravského veřejného prostoru

Publikováno uživatelem

Tento týden rozhodli zastupitelé o vyčlenění pěti milionů korun revitalizaci a estetizaci veřejného prostoru v rámci dotačního programu. Tento grant je určen pro širokou veřejnost, která může předkládat projekty sloužící ke zkrášlení, zkvalitnění a oživení nefunkčních veřejných prostor.

Žádosti lze podávat od 1. března do 1. května, ty následně budou vyhodnoceny grantovou komisí nejpozději do 30.června. Program je zaměřen na podporu projektů, které povedou ke zkvalitnění a postupné revitalizaci zanedbaných veřejných prostranství, jež se přemění na nová místa pro setkávání obyvatel a návštěvníků Ostravy, zlepší image města, či přispějí k lepšímu využití pro volnočasové aktivity.

„O estetizaci veřejného prostoru jsme diskutovali v rámci příprav strategického plánu, na pracovních skupinách k projektu REFILL, inspirovali jsme se zkušenostmi jiných evropských měst. Nejen tyto podněty nás vedly k tomu, abychom nový dotační program vyhlásili. Přála bych si, aby se do něj zapojilo co nejvíce lidí a proměna veřejného prostoru k lepšímu byla ve městě znatelná. Přihlásit se může kdokoliv, ať už chce osázet místo květinami anebo upravit nevzhledné zákoutí, které by následně mohlo sloužit například k relaxaci, sportu anebo setkávání lidí. Pokud by bylo zájemců výrazně více a pět milionů by na program nestačilo, požádala bych zastupitele o případné navýšení finančních prostředků, které jsou v tuto chvíli k dispozici,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Podporované projekty budou rozděleny do dvou kategorií. První budou tvořit projekty malého rozsahu s finanční podporou do 100 000 Kč, druhou projekty s podporou do 1 milionu korun. Projekty musí být v souladu s územním plánem, strategickými dokumenty a investičními záměry města. Celé znění Programu a vzor žádosti

Načítání…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *