Ostrava bude v příštím roce hospodařit s 8 miliardami

Publikováno uživatelem

Růst ekonomiky spolu se změnou zákona o rozpočtovém určení daní stojí za nárůstem příjmů města Ostravy v roce 2017 o 469 mil. Kč oproti loňskému roku. Vyšší výnos z daní tak umožní kompenzovat jak očekávaný pokles příjmů z hazardu v důsledku nové protiloterijní vyhlášky města, tak i předpokládané snížení kapitálových příjmů z prodeje nemovitostí. Rozpočet města na rok 2017 je tak tvořen celkovými příjmy ve výši 7 094 mil. Kč, což je o 246 mil. Kč více, než v roce předchozím.

Běžné výdaje města jsou navrženy v celkové výši 5 871 mil. Kč, což je o 269 mil. Kč více než v roce 2016. Největší podíl na jejich růstu, a to o 185 mil. Kč, má posílení dotací a rezerv pro městské obvody v celkové výši 1192,858 mil. Kč. Vedení města tak reaguje na oprávněné požadavky starostů a pokračuje v posilování rozpočtů městských obvodů.

Kapitálové výdaje města jsou pro rok 2017 navrženy ve výši 2 126 mil. Kč. Plánovaná částka je vyšší než v roce 2016 o 884 mil. Kč a je nejvyšší za celou řadu posledních let. V kapitálovém rozpočtu je připraveno 450 mil. Kč na modernizaci Městské nemocnice Ostrava v rámci účelově vytvořeného fondu. Částka 310 mil. Kč je vyčleněna na strategické rozvojové projekty města. Na rekonstrukci Domu kultury Poklad v Porubě je v roce 2017 určeno 130 mil. Kč, na rekonstrukci tramvajových mostů Plzeňská cca 90 mil. Kč, na cyklostezky 72 mil. Kč, na estetizaci prostoru před Komerční bankou v centru města cca 8 mil. Kč a na opravy komunikací dalších 80 mil. Kč.  Pokračuje zrychlené budování chybějící kanalizační a vodovodní sítě ve městě a její obnovy, na tento účel je v rozpočtu vyčleněno dalších cca 300 mil. Kč.

Rozdíl mezi celkovými plánovanými příjmy 7 094 mil. Kč a celkovými plánovanými výdaji 7 997 mil. Kč představuje částku 993 mil. Kč. Jde o tzv. financování, které je z rozhodující části tvořeno uspořenými, účelově rezervovanými prostředky převedenými z roku 2016.

Rozpočet pro rok 2017 počítá s dalším snížením zadluženosti Ostravy, a to o dalších 451 mil. Kč na 2 582 mil. Kč.  Pro srovnání dluh Ostravy v roce 2013 dosahoval rekordní výše 6 604 mil. Kč.

Zdroj: tisková zpráva

Načítání…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *