Řidiči obrňte se trpělivostí dnes začíná rekonstrukce železničního mostu ve Svinově

Publikováno uživatelem

Moravskoslezský kraj zahájí v pondělí 25.března rozsáhlou rekonstrukci Opavské ulice (II/479) včetně mostu přes železniční trať v Ostravě-Svinově.

Modernizace této frekventované komunikace si vyžádá trpělivost řidičů a cestujících. Naštěstí rekonstrukce mostu, který převádí Opavskou ulici přes železniční trať, nezasáhne tramvajovou dopravu uprostřed mostního komplexu. Naopak řidiči musí počítat s omezením provozu. Ten bude střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

Rekonstrukce byla rozdělena do několika etap, aby dopady na obyvatele byly co nejmenší.

V úvodní etapě (PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. Třebovické) bude podél obrub po celé délce trasy vyfrézován 1metrový pás. Pak se budou bourat staré obruby, uliční vpusti a osazovat nové. Po dokončení obrubníků včetně dvouřádku a uličních vpustí, budou následovat další práce, které si vyžádají pouze zúžení vozovky, zachovány budou oba jízdní pruhy.

V rámci další etapy (LEVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. Třebovické) se po celé trase práce rozšíří na šířku jednoho pruhu, budou tu odfrézovány zbylé části asfaltu a provedena recyklace a položení nových asfaltových vrstev.

V následující etapě se bude rekonstruovat křižovatka s ul. Martinovskou. Na maximálně 14 dnů bude komunikace zcela uzavřena s možností pravého odbočení na a z ulice Martinovské, a s možností pravého odbočení z ulice Francouzské. Při pracích dojde ke kompletní úpravě všech konstrukčních vrstev a budou položeny nové asfaltové vrstvy.

Rekonstrukce křižovatky s ul. Sokolovskou – kompletní úprava všech konstrukčních vrstev včetně opravy přilehlých obrub – bude realizována v rámci další etapy, a to při plné uzávěře (max. 14 dnů).

Další etapou (PRAVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. 17. listopadu) dojde k rozšíření prací v celé trase na šířku jednoho pruhu, kdy budou odfrézovány zbylé části asfaltu a provedena recyklace a nové asfaltové vrstvy.

Finální etapa (LEVÝ JÍZDNÍ PRUH od ul. 17. listopadu) se bude provádět v plné uzávěře jízdního pruhu. V této etapě dojde k vybourání, obnovení obrub a budou kompletně vyměněny konstrukční vrstvy. Bude možné zleva odbočit na Sokolovskou a Martinovskou ulici.

Současně s rekonstrukcí Opavské ulice bude zahájena i rekonstrukce silničního mostu přes trať SŽDC, tedy navazujícího mostu na Svinovské mosty, které prošly celkovou rekonstrukcí v roce 2012. Tramvajové mosty, které jsou mezi mostními komplexy, nebudou stavbou dotčeny.

Rekonstrukce 2,2 kilometru silnice od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s Třebovickou ulicí a úsek na mostě přes železniční trať si vyžádá investici ve výši 117 milionů korun.

Načítání…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *