V centru Ostravy vzniknou v prolukách místo parkovišť nové bytové domy

Publikováno uživatelem

Ostravští radní se dlouhodobě snaží o oživení centra města pořádáním nejrůznějších akcí či podporou malých podnikatelů. Ruku v ruce s touto snahou o oživení života v centru města jde projekt městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které predstavilo vizi zástavby proluk v centru města, kde se aktuálně nácházejí placená parkoviště.

„Pro oživení centra je nezbytný návrat rezidentů“ starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová

V současné době jsou zpracovány projekty na bytové domy Janáčkova naprojti Jatkám a Nové Lauby místo centrálního parkoviště u Masarykova náměstí. Pro bytový dům, který má vzniknout na místě současného prakoviště v proluce Kostelní–Biskupská, se připravuje architektonická soutěž.

„V letošním roce jsme dokončili zastavovací studii. Území je, díky v minulosti nekoncepčně vybudovanému vchodu do kolektoru, poměrně složité a jako jednu z podmínek výstavby bytů jsme měli zabezpečení odpovídajícího počtu podzemních parkovacích míst. To se podařilo a v současné době jsme objednali u Národního památkového ústavu Ostrava archeologický průzkum a požádali město a útvar hlavního architekta o administraci architektonické soutěže“, dodává místostarosta Dalibor Mouka.

Ještě dále je obvod s výstavbou bytového domu Rezidence Janáčkova naproti Jatek. „Šestipatrový dům s 26 byty je naprojektován a čeká na vydání územního rozhodnutí. Po vydání stavebního povolení, které je předpokládáno ve 2. polovině roku, jsme připraveni vyhlásit veřejnou soutěž na zhotovitele,“ dokončuje místostarosta.

I z toho důvodu byla na základě iniciativy náměstka primátora Břetislava Rigera a radního Lukáše Semeráka zadána samotným městem architektonická studie, která řeší Nové Lauby na území dnešního parkoviště za Starou radnicí. Řešena je v ní vedle podzemního parkoviště a obchodní části především výstavba nových bytů.

Načítání…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *